subpage-body

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program mint módszertan

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program a hazai ifjúságpolitika spektrumán az alábbi tevékenységeket látja el:

tervez,
megvalósít,
koordinál,
együttműködik,
támogat.

 

Az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogram kidolgozását a 2011. június 18-án bemutatott Ifjúságpolitikai Vitairat, majd egy 10 állomásos országjárás előzte meg. A vitairatban 10 előre meghatározott szempont alapján járják körbe az adott terület ismert és elismert fiatal szakértői a magyar ifjúság helyzetét: Budapest, vidék, nők helyzete, családalapítás, tehetséggondozás, karriertervezés, sport, kultúra, szórakozás, állampolgári aktivitás. A helyzetelemző esszéken, vitaindító gondolatokon kívül a dokumentum fontos részét képezte egy nem reprezentatív felmérés az ország egész területére vonatkozóan, mely során a 14 és 35 év közötti korosztály tagjai fogalmazták meg adott élethelyzetük legfontosabb problémáját, és azok lehetséges megoldását. A vitairathoz köthető társadalmi párbeszéd egy 10 állomásos országjáráson és internetes csatornákon valósult meg, ahol több mint 300 szervezet, több száz szakember jelenléte és közreműködése igazolta a program létjogosultságát.

Az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramot 2011. december 21-én fogadta el a kormány az 1494/2011 (XII.27) sz. Korm. hat. keretein belül. A becsatornázott vélemények és visszacsatolások alapján a korábban meghatározott 10 témakörből 4 beavatkozási terület került meghatározásra: Állampolgárság, Otthon, Karrier, Szabadidő. Az egyes fejezetek a problémák detektálásából, a célok meghatározásából, és megoldási javaslatokból állnak.

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program nem zárult le a keretprogram elfogadásával és az abban foglalt intézkedések és projektek végrehajtásával. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program folyamatosan tevékenykedik…

felelősségi köréből kimaradó kormányzati ifjúságpolitikai intézkedések támogatásában és koordinálásában
a fiatalok mindennapjait érintő problémák felkutatásában
az alulról érkező kezdeményezések politikai folyamatokba történő becsatornázásában
a felülről érkező, központi akaratot tükröző döntések lefordításában, majd fiatalok felé történő közvetítésében
stratégiai partnerségi rendszer kialakításában az ifjúsági dimenzióban működő ernyő- és tematikus szervezetekkel
jó gyakorlatok és új kezdeményezések beindításában, támogatásában a fentebb foglalt célok elérése érdekében
  • Kapcsolat
  • Új Nemzedék Központ
  • 1062 Budapest, Bajza utca 32.
  • info [at] ujnemzedek [dot] hu
  • +36 1 411-3078