subpage-body

Bázisiskolai Program

A Bázisiskolai Program, az Új Nemzedék Plusz kiemelt TÁMOP 3.3.12. projekt középiskolai programja, a résztvevő negyven iskola diákjait támogatja az életpálya-építésben.

A diákok három programelem keretében vesznek részt a tanáraik által vezetett foglalkozásokon: az életpálya-építés, a vállalkozói kompetencia fejlesztése és a kompetenciafejlesztés a művészet eszközeivel mind azt a célt szolgálja, hogy a diákok alapos önismeretre tegyenek szert és fejlődjenek a sikeres életvezetéshez szükséges kulcskompetenciákban.

A Bázisiskolai Program országszerte több mint kétszáz felkészített tanár vezetésével, mintegy négyezer diák számára nyújt lehetőséget a tapasztalati tanulásra, és arra, hogy tájékozottabban és tudatosabban hozzák meg az életükkel kapcsolatos fontos döntéseket.

A programban résztvevő tanárok olyan folyamatokat támogatnak csoportjaikban, melyek elősegítik, hogy a diákok felismerjék, hogy az életpályatervezés és annak megvalósítása saját felelősségük.  A foglalkozások során a fiatalok megismerkednek a projekt-megvalósítás lépéseivel, és a saját tevékenységüket bemutató portfólió összeállításának folyamataival is.

A tapasztalati tanulás leggazdagabb terepét az életpálya-építéssel kapcsolatos iskolai témahetek megvalósítása jelenti, melynek előkészítésében és lebonyolításában minden részt vevő csoport megtalálhatja a maga feladatát és felelősségét. A Bázisiskolai Program így járul hozzá az iskola összes diákja számára hasznos rendezvények létrejöttéhez.

A negyven iskolában létrejövő programok gazdag tapasztalati alapot jelentenek a hasonló kezdeményezések megvalósításához nemcsak a bázisiskolák, de egyéb tanintézmények számára is. Ezért a programban kiemelt figyelmet kap a létrejött jó gyakorlatok támogatása, nyilvánosságuk elősegítése a hálózaton belül, és azon kívül is. Az iskolai jó gyakorlatokat, és a programban létrejövő taneszközöket on-line tudásbázis teszi elérhetővé a program résztvevőin túl a szakmai nagyközönség, a pedagógusok számára is.

Az online tudásbázis 300 elemből álló, kereshető gyakorlatgyűjteménnyel segíti a tanév eleji ismerkedést, és a későbbiekben a csapatépítés, a személyiségfejlesztés vagy a pályaorientáció folyamatát. A gyakorlatok között a téma, a javasolt életkor, csoportméret, helyszín, időtartam és a módszer szerint lehet keresni. A gyakorlatok kommentelhetőek, és a gyűjtemény a látogatók által beküldött gyakorlatokkal bővíthető.

Az életpálya-építés és a vállalkozói kompetenciák fejlesztése területén 45, illetve 90 perces foglalkozásokat kínál a tudásbázis, komplett forgatókönyvvel és kidolgozott segédletekkel, háttéranyagokkal kiegészítve. Aki pedig utána szeretne olvasni az életpálya-építés témájának, a Tudástár és a Hasznos linkek menüpontban további gazdag forrásanyagot talál.

 

Zenei alprojekt

 

A zenei program a zenével, a hangszerekkel való találkozásra, a zenélés közös élményének megtapasztalására adott lehetőséget a hátrányos helyzetű térségek diákjai számára. A zenei pilot-program egy modellértékű és országszerte felhasználható online tananyag létrehozásával zárult, melyet az alábbiakban teszünk elérhetővé.

A Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetemének szakmai közreműködésével valósult meg az a zenei program, amelyben több mint 200 kisiskolás interaktív zeneórákon vett részt 2015. márciusában.

 

 

A program célja a populáris zenei kultúra alapvető és aktuális trendjeinek ismertetésén keresztül közös zenei élményekhez juttatni a kisdiákokat összesen tíz iskolában, Borsod, Heves, Nógrád, Baranya, Somogy és Tolna megyében. Az élmény-, és tevékenységközpontú projektben a gyerekek négy alkalommal gyűltek össze a tehetségműhelyekben, ahol közösen írták a szöveget, a dallamot, a helyi adottságokhoz illeszkedően hangszerelték a dalt, majd a projekt zárásaként elő is adták a közös szerzeményt.

A közoktatásban rendhagyónak tekinthető zenei program szakmai vezetését Dr. Beck Zoltán, a 30Y frontembere látta el, valamint a programhoz olyan szakértők adták a nevüket, mint Baksa Péter (zeneszerző, Csőke Renáta Quartet), Büki Richárd (gitárművész, zenepedagógus), Rozs Tamás (Szélkiáltó együttes, Örkény Színház), Horváth Krisztián (zenész, karnagy) és Szabó Attila (Kossuth-díjas zenész, Csík zenekar).

A zenei program ún. rendhagyó ének-zene órák, valamint tehetségműhelyek keretében valósult meg.

A rendhagyó ének-zene órák célja az volt, hogy a populáris zenéről való tudást hozzáférhetővé tegye oly módon, hogy azt tényleges élménnyé váltsa a gyerekekkel való közös, együttműködésre épülő tevékenységek során. A rendhagyó ének-zene órák 10 iskolában 5 előadó közreműködésével, alkalmanként 2 x45 percben valósultak meg, egyben itt történt meg a zenei tehetségműhely résztvevőinek kiválasztása is.

A rendhagyó ének-zene órákra szervesen épült a zenei tehetségműhelyek; ez a programelem az ott kiválasztott fiatalokkal valósította meg a könnyűzenei alkotás folyamatát. Az alkotás végeredményeként, iskolánként egy-egy dal születhetett meg. A 10 iskolában az 5 oktató művésztanár 3 x2x 45 perces műhelyt vezetett.

A zenei program az Új Nemzedék Központ által koordinált, az "Ifjusag.hu” a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című, TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében valósult meg.

  • Kapcsolat
  • Új Nemzedék Központ
  • 1062 Budapest, Bajza utca 32.
  • info [at] ujnemzedek [dot] hu
  • +36 1 411-3078