subpage-body

Magyar Ifjúság 2012 kutatás

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program már legelső stratégiai dokumentumát, a keretprogramot megalapozó vitairatot is a nagymintás ifjúságkutatások felhasználásával alakította.  A négyévente lezajló, 8000 főt számláló országos reprezentatív minta alapján végzett kutatássorozat segítségével 2000 óta alkothatunk átfogó képet a 15-29 éves korosztályról. 2008-ban a kutatás kvalitatív szakasszal bővült. A legújabb, 2012-es ifjúságkutatás aktualizált tematikával és mélyebb, értelmező elemzéssel járul hozzá a mai magyar fiatalok attitűdjének jobb megismeréséhez. A korábbi felméréseket is felhasználva - 12 évre visszamenőleg - képesek vagyunk időbeli trendek elemzésére. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program a Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet bemutatását és publikálását támogatta.

  • Kapcsolat
  • Új Nemzedék Központ
  • 1062 Budapest, Bajza utca 32.
  • info [at] ujnemzedek [dot] hu
  • +36 1 411-3078