subpage-body

Partnerek

Budapesti Európai Ifjúsági Központ
Az Európa Tanács égisze alatt működő Budapesti Európai Ifjúsági Központ 1995-ben nyílt meg a tanács nemzetközi ifjúsági képzési programjainak lebonyolítására. Szakmai támogatást nyújt a kormányzati és civil ifjúságpolitikai programokhoz, valamint képzési módszertani munkát végez. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program egyik stratégiai pertnere, pénzügyileg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéeium támogatását élvezi. A kölcsönösen előnyös együttműködésben összekapcsolódik a nemzeti és a nemzetközi dimenzió, a kormányzati és civil törekvések, a szakma és a célcsoport.

“Az Európa Tanács hálás Magyarországnak azért a kormányokon átívelő tartalmas és előremutató együttműködésért, amellyel nem csak a központ működéséhez járul hozzá, hanem tartalmában is gazdagítja az Európa Tanács ifjúságpolitikai munkáját. Örömömre szolgál, hogy az Új Nemzedék Jövője Program keretében folytatódik az a munka, amely egyrészről a magyar fiatalok számára is elérhető közelségbe hozza az Európa Tanács programjait és munkáját, másrészről a releváns magyar tapasztalatokkal gazdagítja szervezetünk ifjúságpolitikával kapcsolatos törekvéseit a tagállamokon belül és az európai szinten egyaránt.”


Dr. Olaf Köndgen
Igazgató
Budapesti Európai Ifjúsági Központ, Európa Tanács

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
A fiatalok önfoglalkoztatásának népszerűsítése az Új Nemzedék Jövőjéért Program egyik kiemelt célkitűzése. A tudatos karriertervezésnek része kell legyen a fiatalok vállalkozói hajlandóságának fellendítése, mely a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségével közös gondolkodást és cselekvést feltételez. A szövetségnek hála, nemzetközi viszonylatban is sikeres stratégiai megállapodások és keretszerződések léptek életbe a korosztályos vállalkozók üzleti kapcsolatait elősegítendő. A Nemzetgazdasági Minisztérium fiatal vállalkozókat támogató TÁMOP 2.3.6. pályázatán belül 5 milliárd forintnyi keretösszeg szolgálja a fent vázolt célokat. A fiatal vállalkozások gyarapodása a foglalkoztatottak és a jövőbeni munkahelyek számát is növeli.

„A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) a fiatal magyar vállalkozók és vállalkozó kedvű fiatalok közössége. Célunk, hogy összefogjuk és érdemben segítsük a következő magyar vállalkozói generációt. Tagjainkat olyan elkötelezett és céltudatos fiatalok alkotják, akik a magyar gazdaság fejlődésében, értékteremtésében is aktív szerepet kívánnak vállalni
Ezért fontosnak tartjuk és támogatjuk a fiatalokat segítő országos hálózatok kiépítését.
Az Új Nemzedék Központ által létrehozott kontaktpontokon keresztül, az ifjúság érdemi segítséget kaphat a karriertervezéshez, a vállalkozóvá váláshoz, és az önálló egzisztencia megteremtéséhez”


Kovács Patrik
Alapítóelnök
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
Az Új Nemzedék Jövőjéért Program kiemelten fontosnak tartja, hogy a fiatalok már középfokú tanulmányaik alatt tájékoztatást kaphassanak a felsőoktatási intézményekben rájuk váró lehetőségekről, a hallgatókat érintő ügyekről. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a felsőoktatás terén szerzett tapasztalatátadással, a kommunikációs csatornák hatékony kiaknázásával, valamint az Új Nemzedék Plusz projekt ifjúsági felkereső munkája során nyújtott szakmai támogatással segíti a fiatalok tájékoztatását és orientálását.

"Kötelességünknek érezzük, hogy a felsőoktatás területén szerzett tapasztalatainkkal, tudásunkkal segítsük azokat az ifjúságpolitikai törekvéseket, melyek a fiatalok élethelyzetének, jövőjének javításáért tesznek határozott lépéseket. Az új nemzedék jövőjének záloga megfelelő pályaválasztása, ezért felelősségünknek érezzük, hogy a felsőoktatási pályaorientáció terén segítő támogatásunkkal továbbra is jelen legyünk az Új Nemzedék Jövőjéért Program megvalósításában."


Nagy Dávid
leköszönő elnök
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Israel Youth Exchange
Az Izrael és Magyarország között életrehívott ifjúságpolitikai intézkedéseket és középiskolai csereprogramot magában foglaló együttműködési megállapodás a jövő vezetőit kívánja megcélozni mindkét országban. A program a két ország fiataljait hivatott közelebb hozni egymáshoz, mely segítségével megismerhetik egymás kultúráját, hagyományait és történelmét. A magyarok és izraeliek között köttetett személyes ismeretségek fogják alapját képezni a két ország közötti kapcsolatnak, az egymás irányában tanúsított toleranciának, megértésnek, valamint az antiszemitizmus, a rasszizmus és a faji előítélet elleni közös küzdelemnek. Ezeken keresztül fog tudni elmélyülni a kölcsönös bizalom egymás iránt. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program kiemelten fontosnak tartja a külföldi tapasztalatszerzést mint potenciális karriertervezési előnyt. 2014-ben, a Holokauszt Emlékévben további tematikus programok által bővülhet a megállapodás.

“Csak gratulálni tudok ezen együttműködési megállapodás aláírásához, és bátorítom a magyar középiskolásokat és fiatalokat, hogy használják ki lehetőségeit, látogassanak el Izraelbe és ismerjék meg Közel-Kelet egyetlen demokratikus államát. Ugyanígy szeretném az izraeli fiatalokat is ösztönözni, hogy jöjjenek el Magyarországra, és fedezzék fel ezt a csodálatos országot!”


Ilan Mor
Izrael budapesti nagykövete

Kapunyitási Pánik Fesztivál, Konferencia és Állásbörze
Az Új Nemzedék Jövőjéért Program fókuszában a pályaválasztás és az életpálya-tervezés áll, amely egybecseng a 2012-ben először megrendezésre kerülő Kapunyitási Pánik Fesztivál, Konferencia és Állásbörze küldetésével. A programalkotók saját bőrükön tapasztalták, hogy nagyon nehéz addig bármiféle kihívással szembesülni, a felmerülő problémákat megoldani, amíg aggodalommal, szorongató érzéssel próbáljuk megállni a helyünket adott élethelyzetünkben. A kapunyitási pánik alatt ezekre a reakciókra utalunk a pályaválasztási nehézségek viszonylatában. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program a Kapunyitási Pánik rendezvénysorozattal karöltve ezeket a pánikszerű, hátráltató érzéseket hivatott enyhíteni azáltal, hogy szembesítik a fiatalokat az őket körülvevő lehetőségekkel, veszélyekkel, valamint a bennük rejlő készségekkel és hiányosságokkal.

„Célom, hogy olyan társadalmi célú rendezvényeket valósítsak meg Magyarországon, amelyek mögött fontos jelenségek húzódnak meg. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program támogatásával lehetőséget teremtettünk több ezer pályakezdő fiatal számára, hogy az életkezdéssel kapcsolatos nehézségekben segítséget nyújtsunk. Az ELTE-BTK-n megrendezett Kapunyitási Pánik Konferencián és Állásbörzén 30 cég kínált munkalehetőséget és nyújtott tanácsadást, ahol közel 30 szakmai előadást hallgathattak a résztvevők. A zánkai Új Nemzedék Központban, valamint Budapesten az Erzsébet téren megrendezett Kapunyitási Pánik Fesztiválon több ezer fiatal számára kínáltunk koncerteket és szakmai fórumot.”


Kárász Róbert
ötletgazda
Kapunyitási Pánik Fesztivál, Konferencia és Állásbörze

Magyar Cserkészszövetség
A Magyar Cserkészszövetséggel való stratégiai partnerség mindvégig kiemelt fontosságú volt az Új Nemzedék Jövőjéért Program számára. A magyar cserkészet 2012. végén ünnepelte 100 éves fennállását, így nem meglepő, hogy jelentős erővel bír a magyar nemzeti öntudat ápolásában, az értékek megőrzésében, az összetartozás érzésének erősítésében, valamint a testi- és szellemi nevelésben. Fontos szerepet játszik a társadalom morális megerősödésében, a szétzilálódott értékrend helyreállításában. A cserkészmozgalom célja, hogy színvonalas programokat, például táborozásokat szervezve teremtse meg újra a nemzeti közösség összetartozás-élményének lehetőségét.

„Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek és ifjúsági kisközösségek fejlesztése helyet és hangsúlyt kapott Magyarország Kormánya által elindított Új Nemzedék Programban. Örülünk neki, hogy az önkéntes vezetők által végzett helyi ifjúsági munka kapcsán lehetőségünk mutatkozott új településekre elvinni a cserkészetet, megismertetni azt szülőkkel, pedagógusokkal, lelkészekkel és gyümölcsöző partnerségeket tudunk kialakítani helyi civil szervezetekkel. Hiszünk a mozgásban, a lendületben, a találkozások erejében. Tudjuk érdemes a fiatalokba fektetni! Köszönjük az Új Nemzedék Program stábjának a közös gondolkodását, a valódi partnerséget.”


Buday Barnabás
országos elnök
Magyar Cserkészszövetség

Magyar Diáksport Szövetség
Az Új Nemzedék Jövőjéért Program alapvetése, hogy a fiatalok lelkileg kiegyensúlyozottak, tanulmányaikban, munkájukban kellően sikeresek jó fizikai kondíció, a testi egészség meglétével lehetnek. Ennek érdekében segíteni kell a sportra és mozgásgazdag életmódra nevelést. Sportolási hajlandóságukat olyan programokkal kell növelni, melyek a sportot mindennapi cselekvéssé teszik. Ezt hivatott szolgálni a Magyar Diáksport Szövetséggel folytatott stratégiai partnerség is. A sportolási lehetőségekhez való hozzáférés jegyében támogatta kültéri sporteszközök felállításában a Hardbodyhang csapatát is.

„Sok minden történt a Program indulása, 2011 óta. Személy szerint engem időközben az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Diáksport Szövetség elnöke lettem. Komoly fejlesztéseket indítottunk az iskolai testnevelés és testmozgás területén azért, hogy a felnövekvő generáció valóban szeressen sportolni. Egészség- és élményközpontú, egyenlő esélyeket biztosító diáksporton dolgozunk, hiszen az Új Nemzedék Jövőjéért Programja is ezt a célt tűzte ki.” 


Balogh Gábor
elnök
Magyar Diáksport Szövetség

Movilfestbudapest
Az infokommunikációs eszközök fejlődésében napjaink legfontosabb trendje az okostelefonok megjelenése és terjedése; minden harmadik 15-29 éves magyar fiatalnak van ilyen eszköze, melyek a pillanatképek rögzítésén túl egészen professzionális, előre megírt forgatókönyv alapján készülő filmek rögzítésére is alkalmasak. A Movilfestawards az ebben rejlő lehetőségek kiaknázására és a fiatal tehetségek kibontakozásának elősegítésére Miami, Tenerife és Ibiza után 2013-ban első európai helyszínként Budapesten hirdetett versenyt a legjobban sikerült, teljesen mobiltelefonnal felvett rövidfilmeknek, összesen hat kategóriában. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program a kezdeményezés támogatójaként is azt kívánta erősíteni a fiatalokban, hogy éljenek az önkifejezés különböző formáival, véleményüket ne féljenek másokkal is megosztani. Az Új Nemzedék Plusz projekt pályaorientációt fókuszba helyező rendezvény-megjelenésein a két program közötti együttműködés eredményeként több száz fiatal vehetett részt a Movilfestbudapest szakmai tudásbázisát felhasználó, a videó készítés világába kalauzoló tehetséggondozó workshopokon.

"A Movilfestawards az Új Nemzedék Jövőjéért Programot már indulásakor stratégiai fontosságú partnerének tartotta. A fiatalok elérése, megszólítása, alkotásra buzdítása közös ügyünk volt.A Movilfestbudapest egy fesztivál, egy pályázat, egy találkozóhely, egy közös gondolkodásra és alkotásra ösztönző platform. A mobileszközök szinte mindegyik háztartásban fellelhetők már, így igazán demokratikus előfeltételek mellett fedezhetünk fel elkallódó és ismeretlen tehetségeket."

 


Sandra Gonzalez
CEO
Movilfestawards

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

A gyakran halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok eléréshez nyújthat segítséget a 2008-ban létrehozott és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel által koordinált, 5000 fő alatti településeken működő, Integrált Közösségi Szolgáltató Térek hálózata. Az Új Nemzedék Jövőjéért Programmal való együttműködés célja a társadalmi, kulturális egyenlőtlenségek csökkentése, a helyi ifjúsági közösségek megerősítése területén.


Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Az Erasmus+ program ifjúsági fejezetének magyarországi megvalósítója és koordinálója az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézménye, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben működő Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Az Új Nemzedék Központtal való jövőbeli együttműködés ad lehetőséget arra, hogy a programról információt szolgáltassanak, pályázati tanácsadó napokat, és jó példákat bemutató ötletbörzéket tartsanak az érdeklődő fiatalok illetve civil szerveztek számára az országos ifjúsági irodahálózatban is.


Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal irányításával valósul meg az Ifjúsági garancia program. Az ifjúsági garancia rendszere csak úgy valósulhat meg, ha a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és fiatalokat elérni képes, velük szoros közelségben lévő szervezetek között – beleértve az Új Nemzedék Jövőjéért Program megvalósítása során létrejött Kontaktpont irodákat – hatékony együttműködés valósul meg, melynek kiépítése megkezdődött.


Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Művelődési Intézet

A Nemzeti Művelődési Intézettel, mint a közművelődési ágazat stratégiai fejlesztő és szolgáltató intézményével történő együttműködés magában foglalja többek között a vidéken élő fiatalok ösztönzését az interkulturális ismereteket és kompetenciákat fejlesztő programokban való részvételre, valamint a fiatalok szabadidő eltöltési lehetőségeinek gazdagítására, a kultúrafogyasztói attitűd megváltoztatására szolgáló programok kidolgozását.


Nemzeti Művelődési Intézet

Nestlé Ifjúsági Kezdeményezés
A gazdasági válság egyik legsúlyosabb következményeként Európában minden negyedik fiatalnak nincs állása, és egyben esélye sem munkatapasztalathoz jutni. Felismerve, hogy a probléma kezelésében a vállalati szektornak aktív szerepet kell vállalnia, a Nestlé 2013-ban nagyszabású európai szintű kezdeményezést indított útjára. A magyar helyzet enyhítésére a Nestlé Hungária Kft. karrier-tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásokat, új gyakornoki pozíciókat, valamint 30 évesnél fiatalabb munkavállalókra irányuló utánpótlásprogramot indított. Piaci szereplőként ezen célok érdekében Szövetség az Ifjúsági Foglalkoztatásért néven összefogást indított el az üzleti szféra szereplői körében, amely lehetővé teszi, hogy még több szakterületen, még több állást és gyakornoki pozíciót töltsenek be magyar fiatalok. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program kormányzati koordinációs szerepével kívánja még hatékonyabbé tenni a kezdeményezést és az összefogást.

„A Nestlé Ifjúsági Kezdeményezésében megfogalmazott vállalások magyarországi megvalósításában kiemelt partnerként tekintettünk az Új Nemzedék Jövőjéért Programra, melynek fejlődését folyamatosan figyelemmel kísértük és nagyra értékelünk. Fontosnak tartjuk, hogy Magyarország Kormánya stratégia kérdésként tekint az ifjúságpolitikára, mely Magyarország jövőbeni versenyképességének egyik legfontosabb záloga. Ezért örömünkre szolgál, hogy ezen rendkívül fontos munkában az Új Nemzedék Jövőjéért Programmal együttműködhetünk.” 


Mike Nixon
CEO
Nestlé Hungária Kft.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az érettségi vizsga feltételét jelentő 50 órás iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) legfontosabb célja, hogy a diákokból önmagukért és a közösségükért is felelősséget vállaló felnőttek válhassanak, és a partneri viszony, valamint a kölcsönösség elve alapján hazánkban is meghonosodjon a pedagógia 21. századi kultúrája. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet programgazdaként hátteret és szakmai segítséget biztosít az OFI honlapjához kapcsolódó közösségi szolgálat portálhoz, illetve az iskolákban folyó programok szakmai lebonyolításához. Az Új Nemzedék Központtal előkészített együttműködésnek köszönhetően a Kontaktpont irodákban is elérhetővé válnak az IKSZ-el kapcsolatos információk, valamint önkéntes klubok szervezésével, önkéntes fogadó helyek feltérképezésével, adatbázisok készítésével, jó példák gyűjtésével segítik a közösségi szolgálat elvégzését.


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

50 tehetséges magyar fiatal program
Az 50 tehetséges magyar fiatal program a harminc év alatti magyar tehetségekre kívánja ráirányítani a figyelmet. Azokra, akik kivételes adottságuk, szorgalmuk révén a jövő formálói, meghatározó személyiségei lehetnek Magyarországon és a világban. Az ötven fiatal fejlődését olyan személyre szabott mentorprogram segíti, amely az iskolarendszerben nem megszerezhető módszerekkel, ismeretekkel biztosítja a tehetségek továbbfejlődését. A mentori szerepre felkért személyiségek maguk is példaképek, ugyanakkor a fiatal tehetségek számára páratlanul értékes tudás birtokosai is egyben. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program szakmai és pénzügyi támogatóként vállalt szerepet a tehetségprogram megvalósításában.

„Az Új Nemzedék Jövőéért Program, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szakmai támogatásával, Dr. Navracsics Tibor miniszter úr mentori szerepvállalásával megvalósult 50 tehetséges magyar fiatal program célja a teljesítmény elismerése, a tehetséges fiatalok segítése és példaként állítása a korosztálytársak számára. Hosszú távú cél, hogy a kezdeményezés pozitív jövőképet teremtő, a tehetségek itthon tartásának társadalmi ügyét szolgáló üggyé váljon.”


Barta Zsolt
az 50 tehetséges magyar fiatal program alapítója

  • Kapcsolat
  • Új Nemzedék Központ
  • 1062 Budapest, Bajza utca 32.
  • info [at] ujnemzedek [dot] hu
  • +36 1 411-3078