subpage-body

Új Nemzedék Plusz

Az „Ifjúság.hu - a sikeres nemzedékért: Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” projektjavaslat a kormány 2012-ben bemutatott ifjúságpolitikai keretprogramjában jelent meg először, hogy lehetőséget adjon egy régóta esedékes, átfogó ifjúsági fejlesztésnek.

A projekt a 12-20 éves korosztály számára jelent komplex, támogatói programot egy hármas célrendszeren keresztül:

  • Ifjúsági szolgáltatások bővítése és kiszélesítése
  • Végrehajtáshoz szükséges intézményi átalakítások
  • Információ áramlásának biztosítása mindkét oldalról, a célcsoport eléréséhez leginkább megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 3.3.12-12 kódszámmal 2013. júniusában kezdődött el a projekt megvalósítása, mely a kommunikáció során az Új Nemzedék Plusz nevet viseli. A kiemelt projekt kedvezményezettje az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., megvalósításához hárommilliárd forint Európai Uniós forrás áll rendelkezésre.

A projekt az ifjúsági korosztály igényeinek megfelelő, egységes és átfogó szolgáltatási rendszer kialakítását célozza, amely az iskolarendszerű képzésben résztvevő diákok iskolai sikerességét, életpálya tervezésük folyamatát széleskörű programok révén segíti elő. A projekt fő célja a fiatalok segítése jövőképük megfogalmazásában, illetve felkészítése a munkaerő-piacra való zökkenőmentes belépésükre.

A projekt a köznevelés és a fiatalok foglalkoztatása, jövőbeni pályaválasztása szoros összefüggésében szemléli a lehetséges beavatkozási területeket, ezek fejlesztési potenciálját. A problémamegoldás hangsúlyát a köznevelés azon intézményei kínálják, ahol a célcsoportot alkotó fiatalok célirányos felkészítése nagy hatásfokkal megvalósítható. Ezen túlmenően a projekt gyakorlatorientált szemléletmódjával olyan változási folyamatokat indít el, amelyek a projektbe bevont iskolák (Bázisiskolai Program) funkcióit a jelenkor társadalmi szükségleteinek, követelményeinek megfelelő elvárások irányába változtatják. Ebből következően a projekt által célként megjelölt átfogó ifjúsági életpálya-építés támogatásának elsődleges helyszínei a köznevelés oktatási intézményei, szereplői partneri együttműködésben a köznevelésben dolgozók.

A megvalósulást támogató eszközök kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásokkal – a Kontaktpont-irodahálózat, ifjúsági médiacsomag és kommunikáció – együttesen segítik elő az ifjúsági életpálya-építés hatékony támogatását.

  • Kapcsolat
  • Új Nemzedék Központ
  • 1062 Budapest, Bajza utca 32.
  • info [at] ujnemzedek [dot] hu
  • +36 1 411-3078